Kamerun: Budsjettunderskuddet utvidet til melodi 662 milliarder FCFA i slutten av september 2018(Investering i Kamerun) - Budsjett gjennomføring av Kamerun utstedt av Finansdepartementet (Minfi), indikerer at de første ni månedene av året 2018 reflekterer inntekter og tilskudd mobilisert og henrettet utgifter, balansen primær er på -318,4 milliarder FCFA. Den primære balansen for ikke-oljen står i mellom på 662 milliarder FCFA.

Dette budsjettunderskudd forverret fordi på slutten av juni 2018, det var 601,2 milliarder FCFA. Den primære balansen var i denne perioden på -190,5 milliarder FCFA. Den primære balansen utenfor olje var -410,7 milliarder FCFA.

Som i første kvartal 2018 den Minfi indikerer at for å sikre forsvarlig gjennomføring av statsbudsjettet og målene for året under vurdering, i økonomisk, sosial og budsjettsituasjonen relativt vanskelig innstilling tiltak som er tatt siden begynnelsen av andre halvår fortsatte.

De tiltak som treffes av regjeringen for å redusere budsjettunderskuddet omfatter forbedring av mobilisering av oljeinntekter, strammere finansregulering og bedre overvåking av effektiviteten av offentlige utgifter.

SA

LES MER HER